ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

By | January 15, 2019

ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ,
ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಾಗು ತಂದೈತ್ರಿ ಕಾಂತಿ,

ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ರಿ ಸುಮ್ಮನ ನಿಂತ್ರೀ,
ಬಗಲಾಗಿಡ್ರಿ ನಿಮೆಲ್ಲಾರ ಚಿಂತಿ.

ಎಳ್ಳು‌ ಬೆಲ್ಲ‌ ತಿನ್ರೀ,
ಛಲೋ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ರಿ,

ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಪಥ ಬದಲಿಸುವ ರೀತಿ,
ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳನಾಗು ತರಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕೀರ್ತಿ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

RELATED  Merry-Go-Round

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge